Dil Seçin: TR | EN

KONGRE HAKKINDA

      Diyarbakır: Tarih, Toplum ve Ekonomi…  Bu kongre, sosyal bilimler penceresinden Diyarbakır’ın eski ve yeni ilişki biçimlerini anlama çabasıdır.  Bir yandan Diyarbakır’ı Diyarbakır yapan noktaların ontolojik, tarihi ve mekânsal kodlarını çözümlemek öte yandan şehre gelecek projeksiyonları tutmak gibi bir amaca matuftur.  

 

      Modern bilimin “tarihte hiç gelişmemiş ve gelişmeyecek” bir coğrafya tanımıyla düştüğü materyalist ve emperyal yanılgının dayatmalarından uzak, şehri/coğrafyayı nesneleştirmeden yeniden düşünmek zorunluluğu kongrenin akademik gerekçesidir.  

 

      Aşağıdaki her alt tema uyarınca, keskin bir disiplin sınırlaması olmaksızın tasvir edici, açıklayıcı, anlamlandırıcı, yorumlayıcı ve yönlendirici bildiriler beklenmektedir. Kongrenin disiplinlerarası sınırların da sorgulanmasına hizmet etmesi düşünülmektedir. Bu anlamda kongre, kurumsal olarak tanımlanagelen tarih, sosyoloji, felsefe, antropoloji, edebiyat, uluslararası ilişkiler, din bilimleri, iktisat, hukuk, sanat tarihi, arkeoloji, mimarlık ve daha birçok disiplinden akademisyenlerin katkısını hedeflemektedir.